<—ъдебните изпълнители - какво не могат да вземат? K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–µ—В—К–Ї, 26 –Ь–∞—А—В 2010–≥.

—ъдебните изпълнители - какво не могат да вземат?

–∞–≤—В–Њ—А 
—ъдебните изпълнители - какво не могат да вземат?

јпартамент, широколистна гора, оборудване за птицекланица, опел астра комби, телевизор, юти€ и вентилатор Ц това са част от вещите, об€вени за продан в регистъра на публичните продажби в сайта на  амарата на частните съдебни изпълнители. ÷елта на продажбата е да бъде покрито просрочено задължение към кредитор.

¬сичко ли може да се озове в този регистър е въпрос, който става все по-актуален напоследък имайки предвид задлъжн€лостта на физическите лица и фирмите в комбинаци€ с невъзможност за погас€ване на дълговете от една страна, а от друга Ц все по-агресивното събиране на просрочените вземани€ от кредиторите. ѕод агресивно в случа€ се има намал€ващата склонност на кредиторите да про€в€ват разбиране и да изчакват длъжниците си и като пр€ко последствие Ц увеличени€ брой стартирани съдебни процедури за събиране на просрочи€.

ќбикновено започването на съдебна процедура предизвиква въздишка на облекчение у длъжниците поради факта, че събирането по съдебен ред отнема доста време. ¬ действителност, обаче, срещата очи в очи със съдебен изпълнител е неизбежна при условие, че кредиторът е стартирал исково, респективно заповедно производство по реда на √ражданско Ц процесуални€ кодекс.

Ќовините в последните н€колко месеца също попул€ризират темата Ц един съди€ изпълнител извел длъжник от единственото му жилище, друг отворил магазин за вещи, об€вени на публична продан, а трети закупил па€к, за да конфискува по-лесно автомобили на длъжници Ц и поднас€т тази информаци€ с немалка доза възмущение от предприетите действи€.

“ези действи€ на съди€ изпълнителите, обаче, са в реда на закона тъй като те имат право да наложат запор върху движимите вещи и възбрана върху недвижимите имоти на длъжника, както и да об€в€т тези вещи за публична продан. ¬ случаите, в които не се срещне съдействие от страна на длъжника по повод действи€та на съдебни€ изпълнител, той има пълното право да поиска и да получи съдействие от органите на ћ¬–, за да изпълни задължени€та си.

Ѕезспорно наличието на изпълнителен лист не означава, че длъжникът ще бъде принуден да живее на улицата - законът определ€ критичен минимум от вещи и парични суми, които тр€бва да останат в потребление на длъжника, като това са вещи изрично определени в ѕостановление на ћ—, както и в сами€ √ѕ .

Ќесеквестируемите вещи

„аст от вещите, спр€мо които не може да се насочи публична продан са:

  • вещи за обикновено, лично употребление на длъжника и на неговото семейство Ц по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери - за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли - за жените) и работното облекло, употреб€вани обувки и бельо;
  • детски храни и принадлежности;
  • вещи за домашно употребление - по един креват, една постелка, една зимна и една л€тна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството; един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове; обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене; необходимите уреди за отопление и една печка за готвене; една пералн€ и един хладилник; един телефонен апарат и един радиоапарат;
  • изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособлени€ и предмети, които се употреб€ват от длъжника или от членовете на неговото семейство поради физически недъзи или наран€вани€, както и лекарствата и другите приспособлени€, средства и материали за лечение;
  • учебните пособи€, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на длъжника и членовете на неговото семейство;
  • домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба;
  • семейните и личните ордени и отличи€.

¬ случай, че се касае за земеделски производители, не може да се посегне върху необходимата храна на длъжника и неговото семейство до нова реколта, върху определени декари земеделски земи, върху домашни€ добитък, както и машини и инвентар, които са необходими за воденето на стопанството.

∆илището

ќстава изключително наболели€т въпрос дали може да бъде отнето жилището, в което живее длъжника? ќтговорът е, че жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, н€мат друго жилище, без значение дали длъжникът живее в него, не може да се изземе, но само при условие, че не надхвърл€ жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му. ƒругото изключение, при което това правило за несеквестируемст на вещта отпада е върху вещта/имота да н€ма учреден залог или ипотека.  азано с други думи, в случай, че длъжникът не е в състо€ние да погас€ва ипотеката учредена върху жилището му, дори и то да е единственото, банката кредитор има пълното право да го вземе, за да си възстанови натрупани€ дълг. »зпълнението посредством изпълнителни€ лист може да бъде насочено и върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенси€, чийто размер е над минималната работна заплата, като в тези случаи може да се удържа само определен размер от този доход на длъжника, но не и цели€ размер на възнаграждението.

јко обобщим Ц не, съдебни€т изпълнител не може да вземе всичко. Ќо има и още една гледна точка Ц абстрахирайки се от загубата на имущество, съвсем не малки са поражени€та които подобна процедура за принудително изпълнение остав€ върху самочувствието, достойнството и себевъзприемането на длъжника, както и върху имиджа му в социума и средата, в които живее. ј за разлика от юти€та и вентилатора те значително по-трудно могат да бъдат възстановени.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ёрист

–Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є