K2_PRINT_THIS_PAGE
–°—А—П–і–∞, 14 –Ѓ–ї–Є 2010–≥.

»змамата. “ук има, тук н€ма.. (част 2)

–∞–≤—В–Њ—А 
»змамата. “ук има, тук н€ма..

...или как се мам€т финансови инстицуии

„аст втора

 акво може да се направи, ако въпреки всичко финансовата институци€ бъде измамена?

ѕопадайки в рол€та на измамените, обикновено компаниите прав€т опит за събиране на отпуснати€ кредит. — подобно действие, обаче, единственото което се постига е даване на възможност на измамника да заличи следите си в случай, че още не го е направил. ѕравилната реакци€ на измамената страна би била да подаде сигнал до ћ¬– или съответната –айонна прокуратура, за да може максимално бързо да се достигне до лицето извършило измамата и да се стартира досъдебното производство.

ƒо 2006 г. при подобна ситуаци€ се изпращаше сигнал до компетентните органи Ц ћ¬–, –айонна прокуратура - за извършена измама по чл.209 от Ќаказателни€ кодекс или за наличие на документна измама по чл.212 от Ќ .

ѕърви€т текст от Ќ  Ц чл. 209 - е предвиден за всички видове измама, за които н€ма специален състав в кодекса. ќсобеното при доказването на този вид измама, е че е необходимо извършител€т да действа умишлено, т.е. съзнателно да е възбудил и поддържал у другото лице - физическо или юридическо, заблуждение с цел да му причини имотна вреда, а за себе си да набави имотна облага.

»зключително често срещани са случаите на отпускането на кредит или лизинг въз основа на документи с нев€рно съдържание, неистински документи или пък такива, които са претърпели н€каква поправка. “ова е така наречената документна измама по чл.212 от Ќ . —лед последните промени на кодекса наказанието за това престъпление бе завишено и измамникът вече би могъл да получи от две до осем години лишаване от свобода.

¬ случаите на документни измами извършителите често твърд€т, че не са знаели, че документът не е истински или че н€кой друг е изготвил този документ. «а такива случаи в Ќ  е предвидено още едно наказание - за лицата, които се ползват от неистински документ, дори в случаите, в които документът е бил изготвен от трето лице.

ѕоради зачестилите случаи в последните години на получаване на кредит чрез измама, през 2006 г. в Ќ  бе приет нов текст, който урежда именно отношени€та, възникнали в случаите на получаване на кредит въз основа на неверни данни и сведени€ Ц чл.248а от Ќ . “екстът обхваща както физическите лица, които получават кредит въз основа на неверните данни, така и лицето, което управл€ва или представл€ва юридическо лице или сами€ търговец. Ќаказанието, което би могъл да получи извършител€ е до три години лишаване от свобода или глоба от 1000 до 5000 лв.

—ъщо така не бива да се забрав€, че в хода на съдебното следствие, пострадалата финансова институци€ има право да пред€ви граждански иск спр€мо извършител€, за да бъде обезщетена. –азмерът на иска, който т€ ще пред€ви следва да зависи от щетите, които са й били нанесени.

–азбира се преценката по кой текст от наказателни€ кодекс следва да се повдигне обвинение на извършител€ се прави от компетентните органи, но работата на финансовите институциите по отношение на лицата-измамници е показателна и до момента е по-скоро толерантна, а би тр€бвало да демонстрира нетърпимост към т€х.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ёрист

–Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є