—ъбирането на вземани€ през вековете K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–µ—В—К–Ї, 07 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011–≥.

—ъбирането на вземани€ през вековете

–∞–≤—В–Њ—А 
—ъбирането на вземани€ през вековете

„естит нов дълг

ѕо  оледа стават чудеса, казваше един познат, а по Ќова година Ц простотии (честита новата година, впрочем).  ъм кра€ на празниците обикновено остава време за разсе€но шл€ене из нет публикациите и така попаднахме на любопитна дискуси€ в местен форум, посветена на това законно и допустимо ли е кредитор да остави бележка на входа на блок, че длъжникът ’ дължи сумата ”. ¬ъв форума се беше изл€ло двудневното възмущение на празнуващи€ народ как може така безскрупулно да бъде злепостав€н горки€т човек, при условие, че той сигурно има сериозна причина да не си плаща. „ак на трети€ ден Ц като в приказка за лам€ и €бълка Ц се по€ви крехък глас, който кротко попита, ако всеки един от възмущаващите се е дал крупна сума на заем и длъжникът се крие в миша дупка, как точно биха реагирали? Ѕиха се запътили, въоръжени с благост и търпение към съда или биха се опитали да откри€т длъжника си, и кое всъщност е реалната помощ за длъжника Ц да се намери компромисното решение, удовлетвор€ващо и двете страни или да бъде осъден за пъти по-гол€ма сума (с всичките последстви€ от това) отколкото е просрочената му вноска? “огава дискуси€та започна да замира и в рамките на ден€ съвсем секна. «амислихме се, обаче, за критериите за допустимост при практиките за събиране във времето и в различните култури.

—ъбирането през вековетеЕ

ѕрез четвъртото хил€долетие преди ’риста в ћесопотами€ длъжниците, които не са върнали на кредитора взетите назаем пари или стоки, тр€бвало да отработ€т дълга си. »зползвали ги за най-опасната и непри€тна работа. ѕон€кога отработването на дълга можело да продължи ц€л живот, но кредиторите н€мали право да продават заробените длъжници.

¬ ƒревна »нди€ кредиторът имал право да закове вратата на длъжника, който не си връща дълга. “ова било наказание чрез един вид обществено порицание. јко кредиторът не дочака дългът да бъде върнат и умре, възмутените съседи можели да преби€т длъжника, пон€кога до смърт.

¬ ƒревен ≈гипет като залог длъжниците можели да предложат гробницата на неотдавна починал роднина. јко длъжникът не можел да върне заема, кредиторът имал право да махне муми€та на починали€ от гробницата. “ака длъжникът бил виновен, че споминали€т се негов роднина не може да намери покой.

ƒревноримски€т историк ѕолибий пише, че сред нумидийските племена, насел€вали —еверна јфрика, имало колективна отговорност за длъжника. јко н€кой от племето не връщал дълга си, това се см€тало за позор за ц€лото племе. ѕлемето имало право да изгони длъжника и да го лиши от защита и семейство.

¬ ƒревни€ –им текстът на кредитни€ договор имал клауза, ко€то давала право на кредитора да нареже на парчета длъжника, ако той не си плаща дълга. Ќе е €сно обаче дали тази клауза се е прилагала на практика. »звестни са много случаи, когато свободни римски граждани, неспособни да изплат€т дълга си, го погас€вали, като давали децата си или себе си в робство.

ѕрез XIX век мнозина европейци не можели да си плат€т път€ до јмерика и се задължавали да отработ€т в —јў взетите назаем за транспорт. ¬ —ъединените щати дребните земеделци погас€вали дълговете си, като давали на кредитора част от реколтата си.

ћеждународната организаци€ по труда сочи, че и днес има робство заради дългове в »нди€, ѕакистан,  итай и много държави в јфрика и Ћатинска јмерика. ¬ Ќигери€ подобна практика е била об€вена за незаконна чак през 2003 г. ƒо тогава 8% от населението на страната било в робство заради дългове, нер€дко внуци и правнуци отработвали дълговете на своите д€довци. ¬ »нди€ близо 40 мил. души са в такава зависимост. „есто закъсалите длъжници били пращани в затвора. ¬ —јў тази практика била отменена на федерално равнище едва през 1833 г., а в Ѕританската импери€ през 1869 г. Ќе е особено известен фактът, че днешни€т щат ƒжорджи€ първоначално е бил м€сто за изселване на длъжниците от британските затвори. »ма и по-мек начин за неплащане на дълговете - банкрут, т.е. об€в€ване на неплатежоспособност. »сториците още спор€т кога и къде се е по€вил за първи път този финансов механизъм, но в "ясе", сборникът от закони на „ингис хан, е посочено, че трикратното банкрутиране се наказва със смърт.

Еи днес

ƒнес в успешните компании с колектинг се занимават психолози, специалисти по преговори, обучени телефонни оператори, мениджъри, експерти по невербална комуникаци€ и метаезик, чиито подходи пон€кога са доста оригинални. ¬ кра€ на ноември миналата година ƒойче ¬еле посвети обширен материал на практиките на италианските данъчни за справ€не с укриването на доходи. —поред т€х Facebook е най-добри€т източник на сведени€ за стандарта на живот. ѕубликувани снимки от чужбина, коментари за нова луксозна придобивка, хвалби за екзотични места Ц всичко това разкрива начина на живот и най-вече евентуалните разлики между истинските доходи и онези, които са вписани в данъчната деклараци€. —поред директора на данъчните служби јтилио Ѕефера социалните мрежи са сред най-новите инструменти, ползвани от данъчните инспектори. 2 600 агенти на финансовата полици€ са се специализирали в проучване на навиците и поведението на хората, общуващи в мрежата. ѕри това всичко е съвсем легално и в рамките на закона. —пециален софтуер анализира споделени в мрежата съдържани€ и ги съпостав€ с декларираните данъци. —офтуерът бил в състо€ние дори да комбинира информаци€та и да € оцен€ва от данъчна гледна точка. ѕолзва се от н€колко служби и министерства в »тали€ и е известен под името Д—ерпикоУ, по едноименни€ американски филм, попул€рен в »тали€. ¬ системата са заложени данните на 40 милиона граждани. — помощта на специални€ софтуер през годината са засечени укрити данъци в размер на 1 милиард и 200 милиона евро, а през следващата година се очаква държавата да си възстанови от некоректни длъжници двойно по-гол€ма сума. јко се върнем към новогодишната тематика, въпреки че времето за пожелани€ отмина, бихме искали да пожелаем на всички работещи подходи при работата със задължени€ и нека през 2011 г. старите дългове се превърнат в нови плащани€.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.