∆ените или мъжете събират по-успешно?
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 08 –Ь–∞—А—В 2011–≥.

∆ените или мъжете събират по-успешно?

–∞–≤—В–Њ—А 
∆ените или мъжете събират по-успешно?

¬ последните дни ни попаднаха н€колко текста, посветени на рол€та на жените в съвременни€ професионален живот и предизвикаха вглеждане и размисли по темата не само като общи наблюдени€, но и през призмата на работата с длъжници и просрочени вземани€.

∆ените лидери

Ўерил —андберг е оперативен директор на Facebook и в кра€ на миналата година в TED се по€ви нейна реч на тема "«ащо има твърде малко жени лидери". ÷ифрите, които т€ цитира са доста изненадващи Ц оказва се, че от 190 държавни глави по света само 9 са жени. ѕредставители на нежни€ пол са и само 13% от парламентаристите и 16% от топ мениджърите на големите компании. »нтересно е, че тези цифри не са се променили в последните осем години и дори н€ма индикации за предсто€ща пром€на. ѕричините според Ўерил —андберг са н€колко Ц автоцензурата на самите жени (метафората за с€дането на масата, а не в кра€ на залата при преговори е доста въздействаща), дилемата работа или семейство и отказа преди реални€ отказ (или как жените престават да търс€т и оползотвор€ват възможности много преди да им се наложи да спрат да работ€т за известно време поради раждането на деца, например). Ќейната гледна точка и фокусът на изказването й определено не са в това как да се изравни представ€нето на двата пола при ръководните позиции, а по-скоро в послани€та към работещите жени и дългосрочните последстви€ върху професионални€ им живот от личните решени€, които вземат и как може да бъде намерен балансът между работата и семейството.

Ќещото, което прави силно впечатление също така е статистиката, че при постъпване на първата си работа 57% от мъжете преговар€т за размера на възнаграждението си. »мате ли представа колко жени договар€т заплатата си? —амо 7%!

ѕотърсихме повече информаци€ по тази тема и попаднахме на н€колко изследвани€ на този феномен, които потвърдиха изнесените данни.

¬сичко може да се договори

ѕрез 2002 г. Ћинда Ѕабкок, професор по икономика в Carnegie Mellon University в ѕитсбърг, ѕенсилвани€ публикува пространно изследване на тема "∆ените не питат Ц половите особености при преговори", в което статистиката е сходна Ц осем пъти повече мъже, отколкото жени преговар€т за началната си заплата, като по този начин увеличават възнаграждението си средно с 7.4%; при посочване на очакваното възнаграждение жените посочват суми с от 3% до 32% по-ниски от сумите, посочени от мъжете. ≈фектът от всичко това е, че жените получават средно 22% по-ниски възнаграждени€ от тези на мъжете за извършването на една и съща работа. ¬ рамките на изследването си проф. Ѕабкок прави любопитен експеримент - на различни групи т€ показва два различни видео записа с мъж и жена, които преговар€т с преките си ръководители за увеличение на заплатата. ƒиалогът и при двамата е един и същ, но когато групата бива попитана дали преговар€щи€т тр€бва да получи исканото увеличение отговорът е, че стилът на мъжа допада на наблюдаващите, те го харесват и см€тат, че заслужава увеличението. ∆ената за сметка на това, също тр€бва да получи увеличение, но според всички (както жени, така и мъже) т€ е твърде агресивна и взискателна и въпреки, че постига целта си, не получава одобрение, а това е възможно да повли€е върху развитието на кариерата й на по-късен етап.

¬ допълнителни проучвани€ на приемливи€ женски стил на преговар€не се стига до заключението, че той тр€бва да е съответстващ на женски€ стереотип Ц по-при€телски и топъл, като в същото време е по-аргументиран и фокусиран върху крайна цел на преговорите.

∆ените преговар€т

”спешното извънсъдебно събиране на просрочени вземани€ се основава именно на успеха на преговорите с длъжниците. ¬ контекста на всичко казано до тук (и подкрепено със съответните изследвани€) би тр€бвало жените да не се справ€т особено добре в рол€та си на колектори. ƒанните тук, обаче, са противоречиви: нашите наблюдени€ са , че от заетите в колцентровете, занимаващи се със събиране на вземани€, над 70% са жени и обратното Ц при теренното събиране на вземани€ над 75% от работещите са мъже. ¬ същото време дългосрочната ефективност при теренно събиране на жените е с около 38% по-висока от тази на мъжете, докато оплаквани€та в следствие от среща с жена колектор са около осем пъти по-малко на брой. ќказва се, че самите жени изб€гват теренното събиране (автоцензурата, за ко€то говори Ўерил —андберг), а тези, които са го избрали като поприще за реализаци€ се справ€т успешно.

¬еро€тните причини за това са н€колко Ц от една страна е по-малката веро€тност да предизвикат агресивна реакци€ у длъжниците именно поради особеностите на женски€ стереотип. ћоже би на това се дължат по-малкото откази за провеждане на срещи, както и по-малкото оплаквани€ от неприемливи методи на събиране или употреба на насилие. ќт друга страна са характерните за жените внимание към детайлите, към пром€ната в емоциите и нагласите на опонента, както и способността да улав€т и да тълкуват нюансите в мета езика, невербалната и кинезийната комуникаци€ (доста любопитно четиво по темата е Д¬ойната за вдигнати€ капак на тоалетната чини€У от јлън и Ѕарбара ѕийз). »менно това позвол€ва на жените да се справ€т по-успешно с оказването на вли€ние и манипулирането на длъжниците, което пък води до трайното им убеждение, че жената-колектор е там, за да помогне да се реши съществуващи€ проблем, а не да създава още проблеми (впечатление, което пон€кога остав€т мъжете колектори).

јз, жената-събирач на дългове

∆ените, реализирали се като професионалисти в определена област срещат един доста сериозен проблем Ц отрицателната оценъчна корелаци€ между привлекателността и постигнати€ успех що се отнас€ до т€х самите и положителната такава когато става въпрос за успели мъже.  азано по друг начин, обществено осъдително е усп€лата жена да е и привлекателна, докато при мъжете тази комбинаци€ се оцен€ва като положителна. ¬същност това е едини€т съществен проблем, с който се сблъскват жените-колектори Ц необходимостта да положат специални усили€, за да изл€зат от женски€ стереотип на възприемането им, за да бъдат възприети като преговар€ща страна. ƒруги€т проблем е, че поради по-силната емоционална сетивност те са по-податливи на стрес и на емоционални разстройства, особено при проблемни казуси. »менно стресът и неумението да се разпознават и управл€ват собствените емоции е причината процентът жени, напуснали след началното си обучение и преди изтичането на трети€ месец от наемането им на работа като колектори, да е по-гол€м от напусналите мъже. ќвлад€ването на този проблем е въпрос на техника и обучение, разбира се, защото той е обратната страна на най-съществено предимство на жените-колектори Ц способността да вли€€т и манипулират на емоционално ниво и е факт, че успешните жени-колектори са изградили и ползват доста ефективни механизми за управление на стреса и контрол на емоциите.

ѕол или умени€

јко преговорите са изкуство, то за да бъде овлад€но е необходимо или талант, или полагането на усили€, които да компенсират липсата на талант. ќбучавайки и консултирайки колектори Ц както мъже, така и жени Ц сме се убедили, че има както хора с вродени комуникативни умени€, които им помагат да бъдат успешни колектори без да полагат специални усили€, така и такива, които са положили необходими€ труд и са рационализирали досегашни€ си опит по такъв начин, че работата им да е доста ефикасна и резултатна. ¬ този смисъл при съзнателно развиване на умени€та за водене на ефективни преговори с длъжници полът н€ма значение, но при избора на умени€та, които да се развиват и начинът, по който това да се случи е необходимо да се вземат под внимание комуникативните особености, както на мъжете, така и на жените.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.
–Ю—Й–µ –Њ—В —В–∞–Ј–Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П « —ъбирането на вземани€ през вековете —ерги€ за дългове »
–Ф—А—Г–≥–∞—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–Є—В–µ

√ърба на монетата от 1 хърватска куна

’ърватска куна

¬ центъра на монетата е изобразен славей, а самата дума ДславейФ на хърватски (slavuj) e изписана в кръг.

Ћюбопитното при славеите е, че женските и мъжките птици се връщат от юг по различно време: мъжките Ц около 28-ми март, а женските Ц две седмици по-късно. ќтглеждането им в кафези е трудно и единствени€т начин това да се случи е, ако бъдат уловени непосредствено след пристигането им. Ѕъдат ли хванати по-късно, те не проп€ват и никога не свикват с живота в клетка.