–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
–°—А—П–і–∞, 08 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2014–≥.

10 хипотези за тавана на лихвите (част 1)

–∞–≤—В–Њ—А 

 огато през март 2014 г. парламентът гласува промените в «акона за потребителски€ кредит, с които въведе таван на лихвите, √еорги  адиев Ц инициаторът на рестрикциите Ц гордо за€ви Д“ова зас€га тези кожодерски фирми за бързи кредити, които в много чести случаи стигат и до 100% на месец. (Е) ¬ момента спираме това нещоФ. ƒнес, три месеца след влизането в сила на промените се оказва, че 1) никой нищо не спр€ и 2) бързите кредити продължават да са все така търсени в определен пазарен сегмент. ƒавам си сметка, че за г-н инициатора и другарите му концепци€та за свободен пазар, в който вида на продуктите и цената им се определ€ от търсенето и потребителите е идеологически неприемлива, но в€рвам, че са грамотни хора (т.е. поне могат да четат). »менно затова е озадачаващо защо, предлагайки (и приемайки) тези промени, те не се запознаха с резултатите от пространното »зследване на ограничени€та по лихвените проценти в ≈— (iff/ZEW (2010): Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG Internal Market and Services, Project No. ETD/2009/IM/H3/87,Brussels/Hamburg/Mannhei). ¬ него група икономисти и юристи от водещи европейски университети и институти прав€т сравнителен анализ на съществуващите практики по отношение на ограничаването на лихвените проценти, както от правна, така и от социално-икономическа гледна точка. ќказва се, че н€ма еднозначен отговор на въпроса печел€т ли потребителите при въвеждане на подобни рестрикции. ¬ насто€щи€ текст ще разгледаме основните хипотези, свързани с въвеждането на таван на лихвите и какво установ€ва изследването по отношение на достоверността им.

’ипотеза 1: ¬ъвеждането на таван на лихвите ограничава достъпа до кредити, особено при потребителите с ниски доходи

—татистическите данни, както и резултатите от проучването, проведено за целите на изследването с участието на експерти от всички страни-членки на ≈—, 20 компании-кредитодатели, 34 асоциации на кредиторите, 47 потребителски организации и 44 публични организации потвърждават тази хипотеза.  оето, впрочем, е логично Ц потребителите с ниски доходи са по-рискови, т.е. рискови€т компонент в цената на кредита е по-гол€м, а оттам и цената е по-висока.  азано по друг начин, те могат да получат кредит само ако лихвата е над определено ниво. ѕри наличие на таван на лихвите, при това не особено висок, те просто не получават кредит (законодателно все още частните компании не са принудени да предостав€т кредити на всички поискали, но кой знаеЕ).

¬ същото време проучване на сайта ћоите пари от преди година установи, че в Ѕългари€ т.нар. бързи кредити най-често се ползват за покриване на непредвидени разходи (често медицински), плащане на сметки за комунални услуги, ремонтни дейности и семейни събити€. ќттук възниква логични€ въпрос: в такава ситуаци€ Ц внезапни медицински разходи, висока сметка за ток или парно, погребение и т.н. - заемателите отказват ли се от ползване на кредит или търс€т пари от нерегулирани източници, каквито са лихварите? » защо се получи така, че господа законодателите не се сетиха, че широко отвар€т вратата на незаконното лихварство и тласкат сериозна част от населението натам?

’ипотеза 2: “аванът на лихвите води до намал€ване на обема на отпуснатите потребителски кредити

“ова твърдение се оказва нев€рно, защото данните сочат, че ДскъпитеУ кредити, които са обичайните засегнати от въвеждането на таван на лихвите, съставл€ват малка част от общи€ пазар на потребителски кредити. ¬ държави като √ермани€ и ѕолша се наблюдава ръст на пазара на кредитите след въвеждането на тавана, докато само в ƒани€ пазарът се свива, което предполага изследване и на вли€нието и на други фактори там.

’ипотеза 2а:  огато н€ма таван на лихвите, на пазара има повече различни кредитни продукти

»зследването установ€ва, че хипотезата е в€рна: пазарите, които не са ограничени с таван на лихвите разполагат с повече видове кредити, включително и скъпи кредити, което позвол€ва на потребителите да избират с оглед на нуждите и възможностите си за погас€ване. ¬ръзката, обаче, тук не е правопропорционална, а вли€€т и други фактори като отношение на населението към кредитите като ц€ло и зрелостта на пазара. ѕример за силно вли€ние на първи€ фактор е Ѕелги€, където традиционно на кредитирането несе гледа с добро око, което води до ниски ниво на наситеност на пазара на потребителски кредити, а пример за второто - за нов пазар, който от скоро е отворен за кредитиране и поради това разнообразието не е гол€мо - е „ехи€. ¬ръзката между обема и разнообразието на т.нар. неконвенционални кредити (заемите до заплата, sms кредитите и т.н.) и тавана на лихвите е значително по-пр€ка Ц на пазарите с рестрикции има значително по-малък избор от тези традиционно по-скъпи заеми. ¬ последно време се наблюдава пром€на на параметрите на н€кои от тези продукти с цел адаптиране към пазари с лихвен таван Ц пример за това са ДсветкавичнитеУ заеми (Flietskredie) в ’оланди€.

’ипотеза 3: “аванът на лихвите води до забави на други плащани€та (например на комунални услуги)

“ази хипотеза е свързана с неотложността или високи€ приоритет на разхода, за който не могат да се осигур€т свежи пари под формата на кредит. ѕредполага се, че в такава ситуаци€ евентуални€т кредитополучател преразпредел€ наличните суми и това води до забава по други плащани€, които той също дължи (най-често на сметки за комунални услуги). »зследването, обаче, не открива еднозначна връзка между двете събити€ Ц в определени държави това наистина се случва (например в ’оланди€), докато в други не се наблюдава (например ѕолша). ¬еро€тното об€снение за противоречивите данни е, че в различните страни забавите по комуналните сметки имат различни последстви€ от една страна, а от друга Ц обичайно предостав€щите ги компании са частни и процесът им по събиране на вземани€ е ефективен. ќбичайно ръст на просрочи€ към други доставчици се наблюдава непосредствено след въвеждане на таван на лихвите и при условие, че той води до ограничаване на достъпа до кредити за потребители с ниски доходи.

’ипотеза 4: “аванът на лихвите води до значително по обем незаконно кредитиране

¬ рамките на изследването се разглеждат два източника на информаци€ по отношение на незаконно предостав€ните кредити. ѕърви€т е доклад от 2004 г. със спорна според авторите на цитираното изследване методологи€ за събиране на данните, според който във ‘ранци€ и √ермани€ (страни с таван на лихвите) два до три пъти повече кредитополучатели с ниски доходи са били в контакт с незаконни кредитори в сравнение с јнгли€ (страна без лихвени рестрикции по това време). ¬тори€т източник са резултатите от проучването сред кредиторите и потребителските организации и според него хипотезата е в€рна само по отношение на потенциалните кредитополучатели, които имат ниски доходи. ¬  Ѕългари€ основните потребители на т.нар. "бързи" кредити са именно хора с ниски доходи (според данните на ћоите пари - домакинства с доходи между 500 лв. и 1000 лв.), което означава, че след въвеждането на рестрикциите се очаква бум на незаконното кредитиране, а оттам - и незаконните практики по събиране на просрочени вземани€ по т€х.

’ипотеза 5: Ћипсата на таван на лихвите води до свръхзадлъжн€лост

ќказва се, че н€ма връзка между наличието на таван на лихвите и нивата на свръхзадлъжн€лост. ѕри сериозна регулаци€ на нивата на лихвите в »тали€ 16% от всички домакинства и 29% от тези с ниски доходи са свръхзадлъжнели, а в ’оланди€ при същите услови€ нивата са съответно 4% и 14%. ѕри практически липсваща регулаци€ в »спани€ свръхзадлъжнели са само 7% от домакинствата и 11% от бедните такива. Ѕългари€ Ц за всеобща изненада Ц води класаци€та по свръхзадлъжн€лост в ≈— Ц у нас 35% от всички домакинства и 49% от домакинствата с ниски доходи са свръхзадлъжнели. ƒо тук с мита, българите не ползват заеми.

—ледва продължение...

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –°—А—П–і–∞, 08 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2014–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.
–Ю—Й–µ –Њ—В —В–∞–Ј–Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П « Ћичните фалити: —јў 10 хипотези за тавана на лихвите (част 2) »
–Ф—А—Г–≥–∞—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–Є—В–µ

√ърба на монетата от 20 унгарски форинта

”нгарски форинт

‘оринт е наименованието на унгарската парична единица, като най-големи€т купюр е 20 000 форинта, а най-малки€ Ц 5. ћонети са купюрите от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 форинта.

Ќа гърба на монетата от 20 е изобразена унгарска перуника. ƒругото име на перуниката е ирис и към това растително семейство принадлежат над 250 растени€. Ќ€кои от т€х се използват и като билки. —чита се, че надлъжните линии на цветовете служат, за да упътват насекомите към т€хната цел Ц нектара на растението.