ѕрогнози K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 25 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2010–≥.

ѕрогнози

–∞–≤—В–Њ—А 
ѕрогнози за развитие в услови€та на криза

ѕрогнози. Ќе за времето, въпреки продължаващи€ вече втора седмица упорит студ. “ози текст всъщност прослед€ва прогнозите за развитие на страната ни в кризата, направени от Deutsche Welle в рамките на три предавани€ в периода септември 2009 Ц €нуари 2010 г. ѕроследихме кристализирането на идеите за проблемите, както и възможните сценарии за развитие. јварийни изходи, разбира се, н€ма.

2009-та в кра€ на л€тото Ц каква ще е кризата?

јко в началото на годината се обсъждаха по-скоро информативно различните варианти за развитие на рецеси€та (V-, L- и W-образна), то в началото на септември DW вече излага конкретни аргументи в полза на W-образната прогноза. ÷итират се двама водещи икономисти Ц Ќуриел –убини и ћохамед ел ≈риан (първи€т е основател на агенци€та за анализ агенци€ за анализи RGE Monitor, а за втори€т се см€та, че ще бъде следващи€ директор на ћ¬‘), като т€хната прогноза е именно за двойна рецеси€. ѕризнаците на оживление се дължат на правителствените програми за стимулиране на икономиките, а реален подем н€ма да настъпи докато не намалее безработицата и респективно не се увеличи производството. »зточна ≈вропа (включително и Ѕългари€) е в още по-неблагопри€тна позици€, тъй като забавеното влошаване тук се бърка с признаци на подобрение и предизвиква неоправдан оптимизъм в ситуаци€, в ко€то реалното възстанов€ване на региона ще е следствие от възстановителните процеси в еврозоната, а те все още са н€къде в бъдещето.

ћного време ли са четири месецa?

„етири месеца по-късно Ц в началото на €нуари 2010 г. Ц прогнозите на Deutsche Welle вече са доста по-конкретни: »зточна ≈вропа ще бъде сред най-бавно възстанов€ващите се от кризата региони (очаквани€т ръст на икономиката е по-нисък от този на Ћатинска јмерика, Ѕлизки€ изток и јфрика). ѕричините са две Ц намал€ването на чуждестранните инвестиции и силно спаднали€ износ. Ѕългари€ заедно с –умъни€ е на дъното на тази прогноза с очакване за най-бавното възстанов€ване от всички страни в ёгоизточна ≈вропа поради гол€мата си зависимост от износа и липсващите възможности да го увеличи и то в услови€ на валутен борд, докато валутите на съседните страни поевтин€ват. Ќай-сериозни€т риск за предсто€щата година, обаче, остава кризата на дълговете, чи€то кулминаци€ се очаква да настъпи в средата на 2010 г., като това би могло да доведе до дестабилизаци€ на ц€лата финансова система.

Teма с продължение

DW отново се върна към темата преди н€колко дни, цитирайки изследване на световната банка, проведено сред 2 500 фирми в шест държави - Ѕългари€, ”нгари€, Ћатви€, Ћитва, –умъни€ и “урци€. ÷елта на изследването е да се оцени вли€нието на намал€лото потребителско търсене върху възстановителните процеси. Ќесъмнено е в€рно твърдението, че свиването на търсенето води до фалити на фирми, което предизвиква още по-гол€ма безработица, което на свой ред води до още спад в търсенето. Ѕългарската икономика вече е вл€зла в тази спирала без средносрочни изгледи за възстанов€ване след изнесената миналата седмица прогноза на Ѕългарската стопанска камара за безработица в кра€ на 2010 г. от 20%.

—поред изследването на —ветовната банка 70% от анкетираните фирми са оценили спада в търсенето като най-сериозни€ проблем пред дейността им. ¬ Ѕългари€, обаче, резултатите са малко по-различни: 80% от анкетираните см€тат, че най-големи€ проблем са дълговете, с които не могат да се справ€т. ќт една страна това са собствените им вземани€, които не усп€ват да съберат, а от друга Ц невъзможността да покри€т задължени€та си. ћрачната прогноза се материализира в процента на фалитите. ѕо официални данни в страната ни те са едва 0,9% (“урци€ води класаци€та с 6,8%), но при отчитане и на ДизчезналитеФ фирми Ѕългари€ застава начело със 17%.

 ъм този момент темата приключва с впечатл€ващата местната ирационалност: почти 50% от българските фирми в€рват (!), че търсенето ще се подобри като в същото време 17% от т€х предвиждат още съкращени€ на персонал.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.