НеоКолект | Блог - блог за колектинг, теория и практика на събиране на вземания

В последно време все по-често получаваме запитвания от длъжници в просрочие за съдействие в комуникацията им с кредиторите. За съжаление, в повечето случаи спорът вече е стигнал до съд и длъжникът вече има нужда не от комуникационна помощ, а от добър адвокат (който обичайно не може да си позволи). Растящият брой на тези питания напоследък ни замисли в посока по какъв начин длъжниците биха могли да получат безплатна правна консултация. В този текст се ще се опитаме да дадем информация за съществуващите възможности. Не претендираме за изчерпателност и ще се радваме на допълнителна информация, която също да включим.

Национално бюро за правна помощ

От 2006 г. в България работи Националното бюро за правна помощ - независим държавен орган, който предоставя безплатно юридическо съдействие на определени групи лица и при определени условия. Намира се в София на ул. Развигор №1, телефонът за връзка е +359 2 8193200.

 • Кой може да получи правна помощ: социално слаби физически лица, лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, приемни семейства или семейства на роднини и близки, при които е настанено дете по реда на закона за закрила на детето, домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания , центрове за временно настаняване на бездомни хора. От безплатната правна помощ не мога да се възползват еднолични търговци, юридически лица и търговски дружества.
 • Каква правна помощ се предоставя: консултация за постигане на споразумение преди завеждане на делото или за завеждане на дело; подготовка на документи за завеждане на дело; защита от адвокат по вече образувано в съда дело ; защита от адвокат при задържане от органите на МВР. Правната помощ се предоставя както за наказателни, граждански и административни дела, така и за имуществени и трудови спорове, спорове за собственост, за дължими суми и за издръжки.
 • Как се получава правната помощ: в случай че търсещият помощ не е ответник по вече започнало дело, молбата се адресира до Националното бюро , като се прилагат съответните документи, удостоверяващи, че лицето има право на безплатна помощ . Ако търсещият помощ е ответник по дело, тогава молбата се адресира до съответния съд. Образци на документите и указания за попълването им могат да бъдат намерени тук. След одобряване на молбата, търсещият помощ може да избере адвокат от Националния регистър за правна помощ (адвокатите са подредени по населени места, като има и контактна информация за връзка с тях). При специфични казуси, търсещите помощ могат да поискат съдействие от съответната адвокатска колегия, която да ги насочи към конкретен адвокат. Реалната правна помощ се оказва от избрания адвокат.
 • Плаща ли се: правната помощ е безплатна, но се предоставя само на лицата, които отговарят на условията.
 • Други важни особености: правната помощ не включва плащането на съдебни и други такси. Ако търсещият помощ загуби делото или бъде осъден, той трябва да заплати разноските по възнаграждението на адвоката. На адреса на Бюрото в София няма адвокати, които да дават консултации.

Национален телефон за правна помощ – 0700 18 250

Националният телефон за правна помощ е услуга на Националното бюро за правна помощ, финансирана по проект за достъп на уязвими групи граждани до правна помощ, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Представлява гореща телефонна линия с национално покритие за първична правна помощ.

 • Кой може да получи правна помощ: всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от опитни адвокати.
 • Каква правна помощ се предоставя: правните съвети са по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси. Правна помощ не се предоставя по търговски и данъчни въпроси.
 • Как се получава правна помощ: телефонът работи от 09,00 до 17,00 ч. всеки делничен ден и се обслужва от юристи от Националното бюро за правна помощ, съвместно с адвокати от Софийска адвокатска колегия. Една консултация е с продължителност от 20 минути, а с цел гарантиране на качеството на предоставяната услуга и подобряване на обслужването, разговорите се записват.
 • Плаща ли се: правната помощ е безплатна, заплаща се само стойността на разговора, в зависимост от тарифния план.

Следва продължение…

Публикувано в Статии

Популярни теми

 • Съдебните изпълнители - какво не могат да вземат?
  Съдебните изпълнители - какво не могат да вземат? Апартамент, широколистна гора, оборудване за птицекланица, опел астра комби, телевизор, ютия и вентилатор – това са част от вещите, обявени за продан в регистъра на публичните продажби в сайта на Камарата на…
 • Професия: Медиатор
  Когато става въпрос за неплатени дългове не само гледната точка е повече от една, но и изходите от тази ситуация и  всъщност същественият въпрос е не дали ще се плаща, а кой…
 • Събиране по български
  Събиране по български (публикувана във в. Капитал, брой 47 интернет издание, 27 Ноември 2009г.) Преди време един тип ми разказа как когато споделил с приятелите си, че негова позната – в случая аз - работи…
 • Практики по събиране: Кореспонденция
  Практики по събиране: Кореспонденция „Как да си събера парите? – наскоро попита един познат – Какво всъщност правят фирмите за събиране и не мога ли сам да се справя?”. Причината да водим този разговор бяха несъбраните…
 • На изток от парите
  На изток от парите На изток твърдят, че когато ученикът е готов да учи, тогава се появява и учителят. На изток също така при закъснение на сутрешното метро министрите на транспорта подават оставка, така че може…
Creative Commons License
Другата страна на монетите

Гърба на монетата от 10 хърватски липи

Хърватска липа

Хърватската парична единица е куна, като 1 куна = 100 липи. На гърба на монетата от 10 липи е изобразено тютюнево растение.

Научното име на тютюн, Nicotiana, му е дадено в чест на Жан Нико (Jean Nicot), френски дипломат, популяризирал тютюна в Париж след завръщането си от мисия в Лисабон през 1561 г. Тютюн в България се отглежда от 1717 г. В света ежегодно се засяват около 50 млн. дка с тютюн, от които 88 % са в Азия предимно Китай, Индия, Пакистан, Япония и Турция.